Sabakowie

Genealogia rodu Sabaków i rodzin spokrewnionych

Rodzina Jana Sabaka z Lalin

Rodzina Jana Sabaka ur. w 1866 r (syna Karola i Petronelli Świątek) i Franciszki Pęśko ur. w 1869 r. (córki Łukasza i Magdaleny Świątek). Jan w latach 20-tych był wójtem gm. Iwowe.

Witam!

Zapraszam potomków rodzin Sabaków i z nimi spokrewnionych do uzupełnienia, zamieszczonych na tej stronie, historii i genealogii swoich rodzin, poprzez przesyłanie informacji i zdjęć.

Stronę założyłem w listopadzie 2015 roku. Do opracowania drzewa wykorzystałem materiały genealogiczne wcześniej zgromadzone na stronie Dawnych Lalin, z tym że strona Sabakowie poświęcona jest genealogii rodzin Sabaków i spokrewnionych, niezależnie od ich zamieszkania.

Pełne dane osób żyjących i ich zdjęcia dostępne są po zalogowaniu do programu. Mam nadzieję, że wspólnie uda się odtworzyć historie rodzin i zachować dla potomnych dostępne jeszcze dokumenty i zdjęcia.

W zakładce info wyodrębniłem gałęzie drzewa obejmujące najczęściej występujące rodziny, skąd można przejść bezpośrednio do pierwszej osoby w gałęzi i do rodzin tej gałęzi. Ma to na celu łatwiejsze poruszanie się w labiryncie tych kilku tys. rodzin. Nazwisko z literą N łączy wiele rodzin o nieustalonym przodku, głównie z braku wcześniejszej ewidencji. W zakładce Przodkowie zamieściłem odnośniki do stron dawnych Lalin zawierających opisy poszczególnych gałęzi drzewa oraz życie przodków.

Omawiając drzewo genealogiczne należy kilka słów powiedzieć o relacjach rodzinnych. Relacje rodzinne dzielą się na pokrewieństwo (osoby, które od siebie pochodzą) i powinowactwo (rodzina małżonka).

Pokrewieństwo w linii prostej występuje: 1. w linii wstępnej, którą tworzą przodkowie - rodzice (ojciec, matka), dziadkowie (dziadek, babcia), pradziadkowie (pradziadek, prababcia) i dalsze stopnie pokrewieństwa określane przez zwielokrotnione prapra, 2. w linii zstępnej, którą tworzą potomkowie - dzieci (syn, córka), wnuki (wnuk, wnuczka), prawnuki (prawnuk, prawnuczka) itd.

Pokrewieństwo w linii bocznej tworzą: 1. w tym samym pokoleniu - rodzeństwo (brat, siostra), rodzeństwo przyrodnie (przyrodni brat, siostra), gdy tylko jeden rodzic jest wspólny z probantem (osobą od której oblicza się pokrewieństwo). 2. rodzeństwo ojca - stryj/stryjek i stryjenka/stryjna, rodzeństwo matki - wuj i ciotka, rodzeństwo dziadków - dziadkowie stryjeczni i cioteczni. 3. dzieci brata - bratanek i bratanica, dzieci siostry - siostrzeniec i siostrzenica, wnuki brata - wnuki stryjeczne i wnuki siostry - wnuki wujeczne.

Wielkość drzewa zależy od ilości objętych nim pokoleń. O ile w pierwszym pokoleniu mamy dwóch przodków w linii prostej - rodziców, to w dziesiątym pokoleniu przodków w linii prostej mamy dokładnie 1024 nie licząc krewnych w linii bocznej, a udział poszczególnych przodków w naszym genotypie maleje z 50% do niespełna 1 promila.

Informacje i uwagi bardzo proszę przesyłać na mój adres pocztowy: kazik@sabak.info.pl lub na kontakt dostępny w zakładce Info.

Kazimierz Sabak

Rodzina Piotra Sabaka z Iwowego

Rodzina Piotra Sabaka ur. w 1879 r. (syna Dominika i Małgorzaty Stosio) i Agnieszki Kosut ur. w 1884 r. (córki Wojciecha i Walentyny Urbanek). Małgorzata Stosio ur. 1848 siedzi z prawej.