Sabakowie

Genealogia rodu Sabaków i rodzin spokrewnionych

Notatki


Wyniki 1 do 100 z 281

      1 2 3 Dalej»

 #   Notatki   Link do 
1 Bronisław umarł w 1980 w wieku 74 lat , był ułanem lub oficerem kawalerii mazowieckiej brygady kawaleri bral udzial w wielu bitwach w 1939 ,uciekl z niewoli zolnierz armii krajowej . Zolnierz wyklety ,nie lubil komunistow powojenny gajowy Stosio, Bronisław (I28301)
 
2 Na początku ewidencji rodziny Jesień występują w Redzyńskiem, Chyżynach i Latowiczu. W Redzyńskiem Andrzej Jesień ur. w 1676 roku, w Chyżynach Sebastian Jesień ur. w 1701 roku i Andrzej Jesionek urodzony w 1707 roku oraz w Latowiczu Mikołaj Jesień ur. w 1722 roku. Mikołaj Jesień w Latowiczu pochodził najprawdopodobniej z Redzyńskiego lub Chyżyn, gdyż nie występuję jego przodkowie w Latowiczu.
Andrzejowi Jesień z Redzyńskiego przypisano: Krzysztofa Jesień ur. w 1714 r. Antoniego Jesień ur. w 1725 r. i Sebastiana Jesień ur. w 1730 r.
Sebastianowi Jesień z Chyżyn przypisano: Magdalenę Jesień, Reginę Jesień, Baltazara Jesień ur. w 1741 r. i Małgorzatę Jesień ur. w 1741 r.
Andrzejowi Jesionek z Chyżyn przypisano Laurentego Jesionka.
Mikołaj Jesień w Latowiczu jak wspomniano pochodzi prawdopodobnie z Redzyńskiego lub Chyżyn.
Wcześniej użyłem określenia przypisano, gdyż nie ma dowodów na taką zależność, jako że dzieje się to przed zaprowadzeniem. ewidencji. Zależność ustaliłem wg miejsca występowania, aby w ten sposób ująć te rodziny w całość. W Chyżynach występuje również Mikołaj Jesień ur. w 1696 roku, który mógłby zastąpić Sebastiana, ale Małgorzata juz w ewidencji występuje jako córka Sebastiana, więc wiadomo, że miał rodzinę i potomstwo.
Najstarszą żoną Jesienia jest Zofia Jesieniowa z Chyżyn ur. w 1679 r. która mogłaby być matką Sebastiana i Mikołaja. W Redzyńskim najstarsza to również Zofia Jesieniowa ur. w 1698 roku, która mogła być żoną Andrzeja. 
Jesień, N (I24136)
 
3 12. Subkowicz Ignacy (22 lata i 6 miesięcy) - majster kunsztu tkackiego z Parysowa, ur. w Kuflewie w par. Kuflew
w Powiecie Siennickim, ojciec już nieżyjący - rodz.: oj. niewiadomy i Petronella Koton oraz Mularska Magdalena
(21 lat i 6 miesięcy) - panna z Parysowa - rodz.: Marcin i matka niewiadoma . Świadkowie: Piotr Sobkowicz -
stryj młodego, zam. w Kuflewie - (35), Jan Wojciechowski - szwagier młodego, zam. w Kuflewie - (40), Kazimierz
Rudnicki - szewc z Parysowa, wuj młodej - (50), Sebastian Krzywicki - szewc z Parysowa, wuj młodej - (50).
Uwagi: brak. Data ślubu (02.24). 
Związek F13721
 
4 13. Trojanek Jan (19) - z Parysowa, matka już nieżyjąca - rodz.: Józef i Katarzyna Kowalczyk oraz Skorupka
Angela (21) - z Parysowa, rodzice już nieżyjący - rodz.: Stanisław i Anastazja . Uwagi: brak. Data ślubu (02.24). 
Związek F13948
 
5 15. Mularski Marcin (b.d.) - kawaler - rodz.: oj. niewiadomy i matka niewiadoma oraz Krzywiczanka Ewa (b.d.)
panna - rodz.: oj. niewiadomy i matka niewiadoma . Uwagi: brak. Data ślubu (1769-01-30). 
Związek F14476
 
6 1710/9. Brzuza. Związek małżeński zawarli: Sabak Kazimierz - chłop oraz Włodarczyk Katarzyna - osoba, o której
nie dodano więcej informacji. Świadkami ślubu byli: Adam Szabak oraz Piotr Szabak. Data ślubu: 28 grudnia.
Uwagi: Szabak, Włodarczykowna. 
Związek F15394
 
7 1785/6. Chromin. Związek małżeński zawarli: Wiechetek Paweł - kawaler, chłop oraz Mikos Barbara - panna.
Świadkami ślubu byli: Piotr Sabak oraz Mikołaj Wiechetek. Data ślubu: 20 listopada. Uwagi: Mikosuwna. 
Związek F2008
 
8 1787/4. Kamionka. Miszczak Franciszek Salezy. Rodz.: Andrzej i Agata. Data ur.: 28 stycznia. Rodzice chrzestni:
Maciej Zawadzki z Kamionki i Marianna Frelikowna z Kamionki. Uwagi: syn chłopa.
Używane imię Antoni. 
Miszczak, Franciszek Salezy (I28328)
 
9 1788/3. Filipówka. Związek małżeński zawarli: Serzysko Adam - kawaler z Filipówki, chłop oraz Kapinos
Katarzyna - panna z Filipówki. Świadkami ślubu byli: Krzysztof Muczko - chłop z Brzuskowoli oraz Jakub
Nurzyński z Oziemkówki. Data ślubu: 20 stycznia. Uwagi: Szerzyska, Kapinosowna. 
Związek F14059
 
10 1788/6. Borowie. Związek małżeński zawarli: Kordaś Stanisław - kawaler z Jaźwin, chłop oraz Witek Agnieszka -
panna z Borowia. Świadkami ślubu byli: Jan Waszelewski z Borowia oraz Piotr Janiszewski z Borowia. Data
ślubu: 27 stycznia. Uwagi: Kordas, Witkowna 
Związek F14038
 
11 1789/2. Filipówka. Związek małżeński zawarli: Gasek Ignacy - kawaler z Brzuskowoli oraz Baran Elżbieta - panna
z Filipówki. Świadkami ślubu byli: Piotr Sondomirski z Brzuskowoli oraz Kacper Gościey. Data ślubu: 18 stycznia.
Uwagi: Gaszek, Baranicha. 
Związek F13824
 
12 1789/3. Chromin. Związek małżeński zawarli: Bielak Maciej - kawaler, chłop oraz Wągrodna Franciszka - panna.
Świadkami ślubu byli: Józef Maletka oraz Ignacy Wągrodny. Data ślubu: 25 stycznia. Uwagi: Wągrodnionka. 
Związek F13832
 
13 1789/7. Łopacianka. Związek małżeński zawarli: Gaładyk Dominik - kawaler z Łopacianki, chłop oraz Cieślak
Marianna - panna z Łopacianki. Świadkami ślubu byli: Józef Gaładyk oraz Bartłomiej Zadrożny. Data ślubu: 25
stycznia. Uwagi: Cieslaczycha. 
Związek F13893
 
14 1789/8. Jaźwiny. Związek małżeński zawarli: Włodarczyk Jan - kawaler z Borowia, chłop oraz Witek Magdalena -
panna z Jaźwin. Świadkami ślubu byli: Jakub Nurzyński z Oziemkówki oraz Piotr Janiszewski z Borowia. Data
ślubu: 26 stycznia. Uwagi: Witkowna. 
Związek F13873
 
15 1789/9. Brzuza. Związek małżeński zawarli: Serzysko Adam - kawaler z Borowia oraz Pawłos Katarzyna - panna z
Brzuzy. Świadkami ślubu byli: Jan Wasilewski z Borowia oraz Piotr Janiszewski z Borowia. Data ślubu: 1 lutego. 
Związek F13934
 
16 1790/4. Filipówka. Związek małżeński zawarli: Rogala Jerzy - kawaler z Gościewicza, chłop oraz Serzysko Rozalia
- panna z Filipówki. Świadkami ślubu byli: Jan Wasilewski oraz Piotr Janiszewski z Borowia. Data ślubu: 21
listopada. Uwagi: Szerzyszczonka. 
Związek F13826
 
17 1791/4. Borowie. Związek małżeński zawarli: Serzysko Florian - kawaler z Gościewicza oraz Baran Anna - panna
z Borowia. Świadkami ślubu byli: Jan Wasilewski oraz Piotr Janiszewski z Borowia. Data ślubu: 6 lutego. Uwagi:
Szerzyska, Baranowna. 
Związek F13907
 
18 1791/7. Gościewicz. Związek małżeński zawarli: Osiak Krzysztof - kawaler z Jaźwin oraz Rogala Magdalena -
panna z Gościewicza. Świadkami ślubu byli: Benedykt Osio oraz Paweł Szerzyska z Jaźwin. Data ślubu: 20 lutego.
Uwagi: Rogalicha. 
Związek F13843
 
19 1791/8. Łopacianka. Związek małżeński zawarli: Zadrożny Jan - kawaler z Łopacianki, chłop oraz Pasik Marianna
- panna z Łopacianki. Świadkami ślubu byli: Józef Maletka z Chromina oraz Józef Gaładyk z Łopacianki. Data
ślubu: 27 lutego. Uwagi: Zadrozny, Pasikowna.
1791/9. Jaźwiny. Związek małżeński zawarli: Mućko 
Związek F13922
 
20 1793/6. Borowie. Związek małżeński zawarli: Wysocki Jan - kawaler z Borowia oraz Kałuska Zofia - panna z
Borowia. Świadkami ślubu byli: Jan Wasilewski oraz Piotr Janiszewski. Data ślubu: 24 listopada. Uwagi:
Kałuszczonka 
Związek F13818
 
21 1794/5. Borowie. Związek małżeński zawarli: Baran Antoni - kawaler z par. Borowie, chłop oraz Osiak Franciszka
- panna z par. Borowie. Świadkami ślubu byli: Piotr Janiszewski z Borowia oraz Maciej Janiszewski z Borowia.
Data ślubu: 2 lutego. Uwagi: Osiowna. 
Związek F13883
 
22 1794/7. Kamionka. Związek małżeński zawarli: Bajerzak Jan - kawaler, chłop oraz Czapla Kunegunda - panna.
Świadkami ślubu byli: Jan Goska oraz Benedykt Paziak. Data ślubu: 23 lutego. Uwagi: Bajerzak, Czaplicha.
 
Związek F12590
 
23 1796/4. Brzuskowola. Związek małżeński zawarli: Stułka Tomasz - kawaler z Jaźwin, chłop oraz Prokurat
Marianna - panna z Brzuskowoli. Świadkami ślubu byli: Paweł Stołka oraz Maciej Stołka z Jaźwin. Data ślubu: 24
stycznia. Uwagi: Stołka, Prokuratowna. 
Związek F13932
 
24 1798/55. Gościewicz. Związek małżeński zawarli: Baran Maciej (21) - kawaler oraz Osiak Marianna (16) - panna.
Świadkami ślubu byli: Jan Gosciey oraz Jerzy Rogala. Data ślubu: 14 stycznia. Uwagi: Osiakowna. 
Związek F13821
 
25 1798/59. Chromin. Związek małżeński zawarli: Okrzeja Wit (18) - kawaler oraz Mikos Agnieszka (20) - panna.
Świadkami ślubu byli: Piotr Sabak - sołtys oraz Antoni Mikos. Data ślubu: 20 maja. Uwagi: Mikosicha. 
Związek F14066
 
26 1798/60. Chromin. Związek małżeński zawarli: Wągrodny Łukasz (30) - kawaler oraz Zboina Marianna (24) -
panna. Świadkami ślubu byli: Ignacy Wągrodny oraz Antoni Mikos. Data ślubu: 15 lipca. Uwagi: Zboynicha. 
Związek F13829
 
27 1800/94. Łopacianka. Związek małżeński zawarli: Sidor Wawrzyniec (25) - kawaler oraz Bogus Marianna (18) -
panna. Świadkami ślubu byli: Jakub Oszkiel oraz Walerian Gaładyk. Data ślubu: 9 lutego. Uwagi: Bogusicha. 
Związek F13892
 
28 1800/95. Łopacianka. Związek małżeński zawarli: Pasek Piotr (26) - kawaler oraz Zboina Barbara (14) - panna.
Świadkami ślubu byli: Jan Pasek oraz Stanisław Maletka. Data ślubu: 16 lutego. Uwagi: Zboynicha 
Związek F13891
 
29 1800/95. Łopacianka. Związek małżeński zawarli: Pasek Piotr (26) - kawaler oraz Zboina Barbara (14) - panna.
Świadkami ślubu byli: Jan Pasek oraz Stanisław Maletka. Data ślubu: 16 lutego. Uwagi: Zboynicha. 
Pasek, Piotr (I46810)
 
30 1803/100. Łopacianka. Związek małżeński zawarli: Bogus Bartłomiej (30) - wdowiec oraz Sekta Marianna (20) -
panna. Świadkami ślubu byli: Walerian Gaładyk oraz Walenty Gac. Data ślubu: 29 maja. Uwagi: Sekcionka. 
Związek F13894
 
31 1806/28. Brzuza. Związek małżeński zawarli: Piotrasik Franciszek (28) - wdowiec oraz Osiak Katarzyna (20) -
panna. Świadkami ślubu byli: Maciej Janiszewski oraz Stanisław Skorek. Data ślubu: 12 stycznia. Uwagi:
Osiowna. 
Związek F13928
 
32 1806/3. Borowie. Związek małżeński zawarli: Gościej Teodor (22) - kawaler oraz Janiszewska Barbara (18) -
panna. Świadkami ślubu byli: Feliks Osiak oraz Franciszek Kaczmarczyk. Data ślubu: 16 lutego. Uwagi: Gosciey. 
Związek F13822
 
33 1806/43. Brzuskowola. Związek małżeński zawarli: Gasek Kazimierz (21) - kawaler oraz Sandomierska Marianna
(18) - panna. Świadkami ślubu byli: Krzysztof Muczko oraz Kacper Gosciey. Data ślubu: 19 stycznia. Uwagi:
Gaszek. 
Związek F14032
 
34 1806/80. Chromin. Związek małżeński zawarli: Mikos Ignacy (19) - kawaler oraz Pasik Małgorzata (17) - panna.
Świadkami ślubu byli: Szymon Maletka oraz Wojciech Mikos. Data ślubu: 9 lutego. Uwagi: Pasikowna. 
Związek F13862
 
35 1807/48. Brzuskowola. Związek małżeński zawarli: Mućko Łukasz (18) - kawaler oraz Kaczmarczyk Małgorzata
(19) - panna. Świadkami ślubu byli: Krzysztof Muczko oraz Hiacynt Muczko. Data ślubu: 22 listopada. Uwagi:
Muczko, Kaczmarczykowna.
1808/49. Brzuskowola. Związek małżeński 
Związek F14046
 
36 1810/58. Gościewicz. Związek małżeński zawarli: Baran Klemens (24) - kawaler oraz Osiak Agata (18) - panna.
Świadkami ślubu byli: Łukasz Tkacz oraz Tomasz Stołka. Data ślubu: 25 lutego. Uwagi: Osicha. 
Związek F13877
 
37 1810/8. Borowie. Związek małżeński zawarli: Czarnecki Jan (23) - kawaler oraz Janiszewska Małgorzata (20) -
panna. Świadkami ślubu byli: Franciszek Pietrasik oraz Piotr Janiszewski. Data ślubu: 29 lipca. Uwagi: brak. 
Związek F13925
 
38 1810/89. Chromin. Związek małżeński zawarli: Bielak Leon (20) - kawaler oraz Grudnio Klara (20) - panna.
Świadkami ślubu byli: Grzegorz Wągrodny oraz Marceli Grudnio. Data ślubu: 15 lipca. Uwagi: Grudnicha. 
Związek F13827
 
39 1813/5. Związek małżeński zawarli: Serzysko Kacper (25) - kawaler z Filipówki, ojciec już nieżyjący, Serzyska -
rodz.: Wincenty i Marianna oraz Osiak Konstancja (20) - panna z Jaźwin - rodz.: Benedykt i Marianna Kalińska.
Data ślubu: 20 lutego. Uwagi: Osio. 
Związek F13953
 
40 1815/2. Związek małżeński zawarli: Kordaś Kazimierz (25) - kawaler, parobek w Jaźwinach, nie wiadomo czy
ojciec żyje bo od kilkunastu lat z tych stron wyszedł, matka już nieżyjąca - rodz.: Stanisław i Agnieszka Witek
oraz Osiak Helena (23) - panna z Jaźwin, rodzice już nieżyjący, służąca - rodz.: Grzegorz i Katarzyna Stułka. Data
ślubu: 21 stycznia. Uwagi: Osio, Stołka. 
Związek F14038
 
41 1815/2. Związek małżeński zawarli: Kordaś Kazimierz (25) - kawaler, parobek w Jaźwinach, nie wiadomo czy
ojciec żyje bo od kilkunastu lat z tych stron wyszedł, matka już nieżyjąca - rodz.: Stanisław i Agnieszka Witek
oraz Osiak Helena (23) - panna z Jaźwin, rodzice już nieżyjący, służąca - rodz.: Grzegorz i Katarzyna Stułka. Data
ślubu: 21 stycznia. Uwagi: Osio, Stołka. 
Związek F14037
 
42 1818/20. Brzuskowola. Sandomierski Wojciech. Rodz.: Jan - włościanin (40) oraz Zuzanna Lalasa (32). Data ur.:
12 kwietnia. Uwagi: Sandomirski. 
Sandomierski, Wojciech (I5003)
 
43 1819/6. Związek małżeński zawarli: Włodarczyk Adam (23) - kawaler z Brzuzy, syn cieśli zam. w Oziemkówce w
par. Miastków - rodz.: Jan i Magdalena Witek oraz Serzysko Kalęta z d. Baran Małgorzata (32) - wdowa z Brzuzy,
ojciec już nieżyjący - pochodził z Oziemkówki w par. Miastków Kościelny - rodz.: Andrzej i Anna Kacperek. Data
ślubu: 27 listopada. Uwagi: brak. 
Związek F13872
 
44 1821/4. Związek małżeński zawarli: Zadrożny Stefan (20) - kawaler z Łopacianki, ojciec już nieżyjący, zam. przy
matce na gospodarstwie - rodz.: Jan i Marianna Pasik oraz Pasek Klara (16) - panna z Łopacianki, zam. przy
rodzicach - rodz.: Piotr i Barbara Zboina. Data ślubu: 2 lutego. Uwagi: Zboyna. 
Związek F4957
 
45 1821/5. Związek małżeński zawarli: Pasek Mikołaj (19) - kawaler z Łopacianki, zam. przy rodzicach - rodz.: Piotr i
Barbara Zboyna oraz Sidor Urszula (19) - panna z Łopacianki, zam. przy rodzicach - rodz.: Wawrzyniec i
Marianna Bogus. Data ślubu: 2 lutego. Uwagi: brak. 
Pasek, Mikołaj (I15969)
 
46 1822/4. Związek małżeński zawarli: Kaliński Adam (20) - kawaler, służący parobek z Brzozy, ojciec już nieżyjący,
matka zam. w Jaźwinach - komornica - rodz.: Jakub i Krystyna Szewczyk oraz Stułka Marianna (19,5) - panna z
Jaźwin, ojciec już nieżyjący, Stołka - rodz.: Tomasz i Marianna. Data ślubu: 17 lutego. Uwagi: brak. 
Związek F14140
 
47 1824/1. Związek małżeński zawarli: Serzysko Wincenty (20,5) - kawaler z Borowia, parobek dworski, rodzice już
nieżyjący, asystował dziadek - Florian Serzyska z Gościewicza, Serzyska - rodz.: Adam i Katarzyna Pawłos oraz
Basek Teresa (23) - panna ur. w Borkach w par. Stoczek, dziewka dworska w Borowiu zamieszkała - rodz.:
Krzysztof i Małgorzata Polej. Data ślubu: 25 stycznia. Uwagi: brak. 
Związek F13931
 
48 1827/2. Związek małżeński zawarli: Gaładyk Wawrzyniec (30) - kawaler ur. w Łopaciance, gospodarz, rodzice
już nieżyjący - rodz.: Dominik i Marianna Cieślik oraz Bogus Marcjanna (22) - panna ur. w Łopaciance, ojciec juz
nieżyjący, matka II v Sekta - rodz.: Bartłomiej i Marianna. Data ślubu: 18 lutego. Uwagi: brak. 
Związek F6831
 
49 1828/7. Związek małżeński zawarli: Jaroń Wojciech (22) - kawaler ur. w Brzuzie, zam. w Filipówce,szewc,
rodzice już nieżyjący - rodz.: Michał i Katarzyna Baranek oraz Lipka Marianna (24) - panna ur. we wsi Nowo
Dwór w pow. Żelechowski, zam. w Filipówce na służbie - rodz.: Kazimierz i Katarzyna. Data ślubu: 17 lutego.
Uwagi: brak. 
Związek F13912
 
50 1829/11. Związek małżeński zawarli: Leszek Wincenty (19) - kawaler ur. w Filipówce, zam. w Brzuzie, parobek -
rodz.: Marcin i Franciszka Rogala oraz Piotrasik Katarzyna (17) - panna ur. w Brzuzie, matka już nieżyjąca - rodz.:
Franciszek i Katarzyna. Data ślubu: 22 listopada. Uwagi: Lesek. 
Związek F13924
 
51 1832/12. Związek małżeński zawarli: Baran Paweł (21) - kawaler ur. w Borowiu, zam. w Filipówce, parobek,
rodzice już nieżyjący - rodz.: Antoni i Franciszka Osiak oraz Serzysko Elżbieta (20) - panna ur. i zam. w Filipówce - rodz.: Wojciech i Franciszka. Data ślubu: 4 marca. Uwagi: Osio. 
Związek F13882
 
52 1832/25. Związek małżeński zawarli: Stułka Sebastian (21) - kawaler ur. i zam. w Jaźwinach, parobek, ojciec już
nieżyjący - rodz.: Tomasz i Marianna Czarnecka oraz Baran Agata (18) - panna ur. i zam. w Brzuzie, matka już
nieżyjąca, zam. przy ojcu - rodz.: Wojciech i Klara Kret. Data ślubu: 25 listopada. Uwagi: Stołka. 
Związek F13919
 
53 1832/3. Związek małżeński zawarli: Mikos Walenty (21) - kawaler ur. i zam. w Chrominie, matka już nieżyjąca -
rodz.: Ignacy i Małgorzata Pasik oraz Malitka Marianna Balbina (16) - panna ur. w Prawdzie w par. Stoczek, zam.
w Chrominie przy rodzicach - rodz.: Leon i Małgorzata. Data ślubu: 29 stycznia. Uwagi: Maletka. 
Związek F14118
 
54 1835/8. Związek małżeński zawarli: Kordaś Jan (33) - wdowiec ur. w Jaźwinach, zam. w Chrominie na
gospodarstwie, ojciec już nieżyjący - rodz.: Wojciech i Katarzyna Włodarczyk oraz Kosut Agnieszka (18) - panna
ur. i zam. w Łopaciance, ojciec już nieżyjący, matka II voto Włodarczyk, - rodz.: Piotr i Rozalia Zadrożna. Data
ślubu: 22 listopada. Uwagi: Włodarczk. 
Związek F14365
 
55 1836/20. Związek małżeński zawarli: Sidor Paweł (31) - wdowiec po Brygidzie Grudnio zm. 7 stycznia 1835r., ur.
i zam. w Łopaciance, ojciec już nieżyjący - rodz.: Wawrzyniec i Marianna Bogus oraz Mikos z d. Kosut Łucja (22) -
wdowa po Bonifacym zm. 27 grudnia 1835r., ur. w Łopaciance, ojciec już nieżyjący, zam. przy matce - rodz.:
Piotr i Rozalia Zadrożna. Data ślubu: 20 listopada. Uwagi: brak. 
Związek F15461
 
56 1836/8. Kaniewski Kajetan (22) - kawaler z Zabruzd, fornal, syn byłych wyrobników w Woli Miastkowskiej
zamieszkałych, orr - rodz.: Jan i Jadwiga Czub oraz Sitek Magdalena (19) - panna z Woli Miastkowskiej, ojciec już
nieżyjący, utrzymująca się z wyrobku - rodz.: Kacper i Marianna Figiel. Data ślubu: 7 lutego. Uwagi: brak. 
Związek F14090
 
57 1837/6. Związek małżeński zawarli: Pazura Ludwik (36) - wdowiec po Ewie Urbanek zm. w Lalinach dn. 2
listopada1836r., ur. i zam. w Lalinach par. Latowicz, pastuch - rodz.: Mateusz i Marianna Bieniek oraz Mikos
Marianna (26) - ur. i zam. w Chrominie, ojciec już nie żyje, komornica - rodz.: Łukasz i Marianna Pasik. Data
ślubu: 30 maja. Uwagi: brak. 
Związek F13968
 
58 1840/6. Związek małżeński zawarli: Sikorski Paweł (20) - kawaler ur. w Kamionce par. Garwolin, zam. w
Borowiu, parobek - rodz.: Karol i Marcjanna Świeczka oraz Włodarczyk Marianna (18) - panna ur. i zam. w
Jaźwinach, zam. przy rodzicach - rodz.: Jan i Anastazja Sikorska. Data ślubu: 23 listopada. Uwagi: Świczka. 
Związek F13866
 
59 1841/5. Związek małżeński zawarli: Kaliński Hermenegild (19) - kawaler ur. w Borowiu, zam. w Brzuzie, parobek,
ojciec już nieżyjący - rodz.: Bonifacy i Wiktoria Baran oraz Kret Katarzyna (16) - panna ur. i zam. Brzuzie, zam.
przy rodzicach - rodz.: Feliks i Justyna Osiak. Data ślubu: 3 lutego. Uwagi: brak. 
Związek F13914
 
60 1841/7. Związek małżeński zawarli: Miszczak Fabian (19) - kawaler ur. i zam. w Kamionce w par. Garwolin, zam.
przy ojcu na gospodarstwie - rodz.: Stanisław i Helena Leśkiewicz oraz Szczepaniak Marianna (18) - panna ur. w
Oziemkówce, zam. w Kamionce na służbie, rodzice już nieżyjący - rodz.: Paweł i Marianna Mućko. Data ślubu: 8
listopada. Uwagi: Daniszczak, Leskiewicz. 
Związek F14252
 
61 1843/5. Związek małżeński zawarli: Czarnecki Walenty (19) - kawaler ur. i zam. w Brzuzie - rodz.: Jan i
Małgorzata Janiszewska oraz Baran Aniela (19) - panna ur. w Filipówce, zam. w Brzuzie przy matce, ojciec już
nieżyjący - rodz.: Maciej i Anastazja Kret. Data ślubu: 20 lutego. Uwagi: brak. 
Związek F13923
 
62 1843/7. Związek małżeński zawarli: Gasek Franciszek (19) - kawaler ur. w Brzuskowoli, zam. w Chrominie przy
rodzicach - rodz.: Maciej i Jadwiga Osiak oraz Włodarczyk Helena (16) - panna ur. i zam. w Brzuzie, zam. przy
rodzicach - rodz.: Adam i Małgorzata Baran. Data ślubu: 20 lutego. Uwagi: brak. 
Związek F2131
 
63 1852/3. Związek małżeński zawarli: Wysocki Jan (19) - kawaler ur. i zam. w Brzuskowoli, zam. przy rodzicach -
rodz.: Ignacy i Łucja Witek oraz Kowalczyk Marianna (16) - panna ur. w Szyszkach w par. Tuchowicz, zam. w
Brzuzie przy rodzicach, córka owczarzy - rodz.: Piotr i Katarzyna Kępka. Data ślubu: 26 stycznia. Uwagi: brak. 
Związek F13958
 
64 1855/3. Związek małżeński zawarli: Adamczyk Michał (19) - kawaler ur. i zam. w Chrominie, zam. przy rodzicach
- rodz.: Bonifacy i Jadwiga Piotrasik oraz Malitka Józefa (17) - panna ur. i zam. w Chrominie, zam. przy rodzicach
- rodz.: Felicjan i Franciszka Włodarczyk. Data ślubu: 5 lutego. Uwagi: Maletka. 
Związek F13852
 
65 1855/8. Związek małżeński zawarli: Osiak Wincenty (39) - wdowiec po Rozali Bielak zm. 20 maja 1854r., ur. w
Jaźwinach, zam. w Borowiu na gospodarstwie, ojciec już nieżyjący - rodz.: Józef i Marianna Kordaś oraz
Kowalczyk z d. Wojciechowska Joanna (27) - wdowa po Antonim zm. 19 stycznia 1854r., ur. w Suchowli w par.
Zwola, zam. w Borowiu przy rodzicach, córka owczarzy - rodz.: Jan i Kunegunda. Data ślubu: 19 lutego. Uwagi:
brak.
1855/9. Związek 
Związek F14359
 
66 1857/3. Związek małżeński zawarli: Malitka Łukasz (19) - kawaler ur. w Chrominie, zam. w Łopaciance,
kolonista, rodzice już nieżyjący - rodz.: Stanisław i Katarzyna Urbanek oraz Gasek Marianna (18) - panna ur. i
zam. w Chrominie, matka już nieżyjąca, zam. przy ojcu - rodz.: Ignacy i Franciszka Mikos. Data ślubu: 15 lutego.
Uwagi: Maletka. 
Związek F13853
 
67 1857/9. Związek małżeński zawarli: Miszczak Franciszek (20) - kawaler ur. i zam. w Kamionce, zam. przy
rodzicach - rodz.: Jan i Rozalia Gawryś oraz Frelich Józefa (20) - panna ur. i zam. w Kamionce, ojciec już
nieżyjący, zam. przy matce - rodz.: Kacper i Katarzyna Retka. Data ślubu: 22 listopada. Uwagi: brak. 
Związek F12719
 
68 1859/6. Związek małżeński zawarli: Stułka Wincenty (22) - wdowiec po Teofili Chacińskiej zm. miesiąc temu, ur.
i zam. w Jaźwinach, gospodarz - rodz.: Roch i Elżbieta Kordaś oraz Serzysko Julianna (24) - panna ur. w
Jaźwinach, zam. w Borowiu na służbie dworskiej, ojciec już nieżyjący - rodz.: Wincenty i Teresa Baska. Data
ślubu: 6 marca. Uwagi: brak. 
Związek F601
 
69 1860/6. Związek małżeński zawarli: Trzciński Bartłomiej (26) - kawaler ur. w Jagodnem w par. Garwolin, zam. w
Borowiu na służbie, rodzice już nieżyjący - rodz.: Marcin i Rozalia Wardzińska oraz Morawińska z d. Sobkowicz
Krystyna (24) - wdowa po Józefie zm. w Czarnowcu w par. Miastków 10 miesięcy temu, ur. w Parysowie w par.
Parysów, zam. w Borowiu na służbie, rodzice już nieżyjący - rodz.: Ignacy i Marianna Zawadka. Data ślubu: 12
lutego. Uwagi: brak. 
Związek F14570
 
70 1862/13. Związek małżeński zawarli: Stułka Józef (22) - kawaler ur. i zam. w Borowiu, rodzice już nieżyjący, zam.
przy bracie gospodarzu - rodz.: Sebastian i Agata Baran oraz Osiak Marianna (16) - panna ur. i zam. w Borowiu,
zam. przy rodzicach - rodz.: Wincenty i Rozalia Bielak. Data ślubu: 16 listopada. Uwagi: Stółka. 
Związek F7775
 
71 1865/1. Związek małżeński zawarli: Czarnecki Jan (19) - kawaler ur. i zam. w Brzuzie, matka już nieżyjąca, zam.
przy ojcu gospodarzu - rodz.: Walenty i Aniela Baran oraz Leszek Małgorzata (19) - panna ur. i zam. w Brzuzie,
zam. przy rodzicach - rodz.: Wincenty i Katarzyna Piotrasik. Data ślubu: 15 stycznia. Uwagi: Lesek. 
Związek F7020
 
72 1866/7. Związek małżeński zawarli: Miszczak Józef (23) - kawaler ur. i zam. w Kamionce, na służbie zostający,
ojciec już nieżyjący - rodz.: Paweł i Kunegunda Miszczak oraz Bajera Katarzyna (18) - panna ur. i zam. w
Kamionce, zam. przy rodzicach - rodz.: Kacper i Józefa Miłek. Data ślubu: 21 października. Uwagi: brak. 
Związek F12730
 
73 1873/1. Związek małżeński zawarli: Wysocki Piotr (20) - kawaler z Brzuskowoli - rodz.: Jan i Marianna oraz
Leszek Joanna (22) - panna z Jaźwin - rodz.: Antoni i Marianna. Data ślubu: 5 lutego. Uwagi: Leszko. 
Związek F13956
 
74 1873/2. Związek małżeński zawarli: Michna Dionizy (37) - wdowiec, ur. w Redzyńskiem w par. Latowicz, zam. w
Borowiu, ojciec już nieżyjący, służący dworski - rodz.: Franciszek i Apolonia oraz Osiak Marianna (25) - panna,
ur. w Oziemkówce w par. Miastków, zam. w Filipówce - rodz.: Józef i Katarzyna. Data ślubu: 5 lutego. Uwagi:
brak. 
Związek F13998
 
75 1886/14. Związek małżeński zawarli: Świątek Franciszek (21) - kawaler z Lalin w par. Latowicz, ojciec już
nieżyjący - rodz.: Walenty i Marianna Szeląg oraz Sasimowska Ksawera (18) - panna, ur. w Goździe w par.
Parysów, zam. w Chrominie - rodz.: Franciszek i Paulina Kałczukowska. Data ślubu: 18 lipca. Uwagi: brak. 
Związek F1779
 
76 1892/1. Związek małżeński zawarli: Malitka Tomasz (42) - kawaler z Chromina, matka już nieżyjąca - rodz.:
Grzegorz i Katarzyna oraz Gac Marianna (23) - panna z Borowia, ojciec już nieżyjący - rodz.: Gwidon i Elżbieta
Nurzyńska. Data ślubu: 25 stycznia. Uwagi: brak. 
Związek F5164
 
77 1892/8. Związek małżeński zawarli: Baran Paweł (34) - kawaler z Puznówki w par. Parysów - rodz.: Jan i
Franciszka Sontorek oraz Zawadka Józefa (16) - panna ur. w Gocławiu w par. Osieck, zam. Brzuzie - rodz.:
Marcin i Józefa Reda. Data ślubu: 29 lutego. Uwagi: brak. 
Związek F15021
 
78 1893/16. Związek małżeński zawarli: Kaliński Jakub (26) - kawaler z Łopacianki - rodz.: Walenty i Kunegunda
Skorupa oraz Kowalska Marianna (23) - panna ur. w Redzyńskiem w par. Latowicz, zam. w Łopaciance - rodz.:
Karol i Zofia Kosut. Data ślubu: 13 lutego. Uwagi: Koszut.
1893/17. Związek małżeński zawarli: Osiak Jan (23) - kawaler 
Związek F13888
 
79 1895/6. Związek małżeński zawarli: Pielasa Paweł (27) - kawaler ze wsi Chyżyny par. Latowicz - rodz.: Mateusz i
Magdalena Świątek oraz Wójcik Franciszka (20) - panna ur. Borówce w par. Latowicz, zam. w Brzuzie - rodz.:
Walenty i Marianna Brauła. Data ślubu: 4 lutego. Uwagi: brak.
 
Związek F5285
 
80 1898/2. Związek małżeński zawarli: Zawadka Franciszek (21) - panna ur. w parafii Parysów, zam. w Gościewiczu
- rodz.: Józef i Józefa Wasążnik oraz Sabak Agnieszka (22) - panna ur. w parafii Latowicz, zam. w Brzuzie - rodz.:
Franciszek i Ludwika Wiechetek. Data ślubu: 7 lutego. Uwagi: brak. 
Związek F13778
 
81 1898/8. Związek małżeński zawarli: Kłos Michał (42) - wdowiec ze wsi Waliski par. Latowicz, ojciec już nieżyjący
- rodz.: Stanisław i Gertruda Wójcicka oraz Mikos Anna (30) - panna z Łopacianki - rodz.: Szymon i Petronela
Miszta. Data ślubu: 17 października. Uwagi: brak. 
Związek F15437
 
82 1899/9. Związek małżeński zawarli: Baran Józef (28) - kawaler ze wsi Puznówka par. Parysów, ojciec już
nieżyjący - rodz.: Jan i Franciszka Sątorek oraz Zawadka Ewa (18) - panna ur. w parafii Parysów, zam. w
Gościewiczu - rodz.: Józef i Józefa Wasążnik. Data ślubu: 30 stycznia. Uwagi: brak 
Związek F15029
 
83 1900/13. Związek małżeński zawarli: Zawadka Walenty (23) - kawaler ze wsi Kalonka w par. Parysów - rodz.:
Józef i Jadwiga Kot oraz Witek Franciszka (25) - panna z Jaźwin - rodz.: Mikołaj i Julianna Baran. Data ślubu: 28
maja. Uwagi: brak 
Związek F15024
 
84 1900/3. Związek małżeński zawarli: Zawadka Jan (23) - kawaler ze wsi Puznówka par. Parysów - rodz.:
Franciszek i Katarzyna Sątorek oraz Serzysko Klara (24) - panna z Filipówki, Syrzyska - rodz.: Aleksander i Urszula
Domańska. Data ślubu: 29 stycznia. Uwagi: brak 
Związek F15023
 
85 1901/1. Związek małżeński zawarli: Świątek Piotr (27) - kawaler ze ws Laliny w par. Latowicz, ojciec już nieżyjący
- rodz.: Walenty i Marianna Śluzek oraz Sasimowska Apolonia (22) - córka młynarza, panna, ur. w parafii
Latowicz, zam. w Chrominie - rodz.: Franciszek i Paulina Kiełczykowska. Data ślubu: 27 stycznia. Uwagi: brak. 
Związek F149
 
86 1901/8. Wiącek Leon (27) - kawaler ur. w Jarczewie par. Wilczyska, zam. w Miastkowie Starym, kowal, rodzice
już nieżyjący - rodz.: Jan i Ewa Pietryk oraz Frelik Franciszka (17) - panna ur. i zam. w Oziemkówce przy
rodzicach na gospodarstwie - rodz.: Marcin i Marianna Baran. Data ślubu: 20 maja. Uwagi: brak. 
Związek F2000
 
87 1907/1. Związek małżeński zawarli: Krupa Franciszek (26) - kawaler ze wsi Majdan, ojciec już nieżyjący - rodz.:
Stanisław i Franciszka Wielgołaska oraz Zawadka Julianna (22) - panna ur. w Zawadkach w par. Parysów, zam. w
Gościewiczu - rodz.: Józef i Józefa Wasążnik. Data ślubu: 22 stycznia. Uwagi: brak 
Związek F15030
 
88 1910/15. Związek małżeński zawarli: Zawadka Walenty (33) - wdowiec, ur. w Kalonce w par. Parysów, zam. w
Jaźwinach - rodz.: Józef i Jadwiga Kot oraz Baranek Salomea (27) - panna z Chromina, ojciec już nieżyjący - rodz.:
Karol i Marianna Mikos. Data ślubu: 7 lutego. Uwagi: brak. 
Związek F15025
 
89 1911/58. Filipówka. Zawadka z d. Jakubiak Franciszka (50 lat) - rodz.: Józef i Anna Sarek. Małż.: Franciszka
Zawadka. Data śmierci: 11 grudnia. Uwagi: ur. w Niecieplinie w par. Garwolin. 
Jakubiak, Franciszka (I49806)
 
90 1916/9. Związek małżeński zawarli: Szlązak Władysław (32) - kawaler z Puznowa w par. Garwolin, matka już
nieżyjąca - rodz.: Jan i Katarzyna Rękawek oraz Zawadka Marianna (19) - panna ur. w Brzuzie, zam. w Filipówce,
matka już nieżyjąca - rodz.: Franciszek i Franciszka Jakubiak. Data ślubu: 5 czerwca. Uwagi: intercyza
przedślubna przed rejentem Szuncerem w Garwolinie zawarta 25 maja 1916 roku Nr 131. 
Związek F15019
 
91 1917/3. Związek małżeński zawarli: Zawadka Marcin (27) - kawaler, gospodarz ur. w Zawadce w par. Parysów,
zam. w Gościewiczu, matka już nieżyjąca - rodz.: Józef i Józefa Wasążnik oraz Stułka Aleksandra (21) - panna,
córka gospodarzy z Borowia, ur. i zam. w Borowiu - rodz.: Stanisław i Joanna Osiak. Data ślubu: 29 stycznia.
Uwagi: umowa przedślubna przed rejentem Szancerem w Garwolinie zawarta 16 stycznia bieżącego roku Nr
46; Aleksandra zmarła dnia 6 września1980 roku w Gościewiczu, USC Borowie - Nr aktu 32/1980. 
Związek F15027
 
92 1918/12. Związek małżeński zawarli: Małecki Paweł (36) - kawaler, ur. i zam. w Budziskach w par. Latowicz przy
matce gospodyni, ojciec już nieżyjący - rodz.: Franciszek i Marianna Jesień oraz Wójcik Zofia (21) - panna ur. w
Pilawie w par. Osieck, zam. w Brzuzie przy ojcu gospodarzu - rodz.: Jan i Zofia Nowak. Data ślubu: 24 czerwca.
Uwagi: brak. 
Związek F2464
 
93 1920/3. Związek małżeński zawarli: Zawadka Józef (25) - kawaler, ur. w Brzuzie zam. w Filipówce na
gospodarstwie, rodzice już nieżyjący - rodz.: Franciszek i Franciszka Jakubiak oraz Kordaś Franciszka (21) -
panna, ur. i zam. w Jaźwinach przy rodzicach gospodarzach - rodz.: Józef i Anna Osiak. Data ślubu: 3 lutego.
Uwagi: Franciszka zmarła dnia 8.05.1981 roku w Filipówce , USC Borowie - Nr aktu 16/1981. 
Związek F15014
 
94 1924/12. Związek małżeński zawarli: Zawadka Jan (22) - kawaler, syn gospodarzy, ur. i zam. w Jaźwinach, matka
już nieżyjąca - rodz.: Walenty i Franciszka Witek oraz Baran Katarzyna (19) - panna, ur. i zam. w Brzuzie przy
rodzicach gospodarzach - rodz.: Piotr i Łucja Wójcik. Data ślubu: 23 czerwca. Uwagi: brak 
Związek F15026
 
95 1924/16. Gościewicz. Sudakowska z d. Smykiewicz Józefa (46 lat) - rodz.: Antoni i Ludwika Gałęzowska. Małż.:
Władysław Sudakowski. Data śmierci: 23 kwietnia. Uwagi: ur. w Iwowem w par. Latowicz. 
Smykiewicz, Józefa (I16035)
 
96 1929/31. Związek małżeński zawarli: Kaliński Stanisław (23) - kawaler, gospodarz, ur. i zam. w Łopaciance -
rodz.: Jakub i Marianna Kowalska oraz Miszta Marianna (21) - panna, ur. i zam. w Łopaciance - rodz.: Walenty i
Marianna Malitka. Data ślubu: 27 listopada. Uwagi: intercyza przedślubna zawarta u Notariusza Edwarda
Jasińskiego w Garwolinie dnia 25listopada roku bieżącego Nr 2059; Marianna Kalińska zmarła 04.06.1991 roku
Nr aktu 23/1991. 
Związek F1062
 
97 1930/17. Związek małżeński zawarli: Rogowski Jan (37) - kawaler, zam. w Redzyńskiem w par. Latowicz - rodz.:
Baltazar i Marianna oraz Gac Marianna (25) - panna z Łopacianki - rodz.: Onufry i Anna. Data ślubu: 27 sierpnia.
Uwagi: Rogowska Marianna zmarła w dniu 3.03.1967 roku w Stojadłach - USC Mińsk Mazowiecki Nr aktu 94/67. 
Związek F2379
 
98 1931/14. Związek małżeński zawarli: Zawadka Stanisław (18) - kawaler, rolnik, ur. i zam. w Filipówce, ojciec już
nieżyjący - rodz.: Franciszek i Franciszka Całka oraz Grobelna Marianna (17) - panna z Filipówki, rolniczka, ojciec
już nieżyjący - rodz.: Michał i Anastazja Baran. Data ślubu: 18 listopada. Uwagi: brak. 
Związek F15015
 
99 1933/11. Związek małżeński zawarli: Sadowski Antoni (18) - kawaler, służący, ur. w Warszawie na Pradze przy
ul. Wołowej 7, zam. w folwarku Pszonce w par. Parysów, matka już nieżyjąca - rodz.: Antoni i Helena
Brzozowska oraz Miszczak Stefania (25) - panna, ur. w folwarku Górki, zam. w Borowiu Poduchownym - rodz.:
Kacper i Marianna Kaczmarczyk. Data ślubu: 16 lipca. Uwagi: brak. 
Związek F5124
 
100 1934/7. Związek małżeński zawarli: Rechnio Władysław (36) - kawaler, rolnik, ur. w Lalinach w par. Latowicz,
zam. w Łopaciance - rodz.: Piotr i Franciszka Kwiatkowska oraz Mikos Julianna (25) - panna z Łopacianki,
rolniczka - rodz.: Józef i Magdalena Płatek. Data ślubu: 11 kwietnia. Uwagi: Rechnio Władysław zmarł
21.11.1971roku w Łopaciance, USC Borowie - Nr aktu 31/71; Rechnio Julianna zmarła 17.05.1981 roku w
łopaciance - USC Borowie - Nr aktu 17/81. 
Związek F14049
 

      1 2 3 Dalej»