Wystąpił błąd w oprogramowaniu TNG. To może być ze względu na problem instalacji, modernizacji lub błędu programu. Jeśli jesteś właścicielem witryny, możesz skontaktować się z obsługą TNG o pomoc w rozwiązaniu tego problemu. Proszę wpisać poniżej zapytanie i wkleić go do wiadomości.

Zapytanie: SELECT p.ID, p.personID, lastname, lnprefix, firstname, p.living, p.private, p.branch, nickname, prefix, suffix, nameorder, title, birthplace, birthdate, deathplace, deathdate, altbirthdate, altbirthplace, burialdate, burialplace, p.gedcom, treename FROM tng_people AS p LEFT JOIN tng_trees on p.gedcom = tng_trees.gedcom WHERE ( p.lastname = "Gr��ziak") AND (p.living != 1) ORDER BY p.lastname, p.firstname, IF(p.birthdatetr, p.birthdatetr, p.altbirthdatetr) LIMIT 100

Illegal mix of collations (latin2_general_ci,IMPLICIT) and (utf8mb3_general_ci,COERCIBLE) for operation '='